Literatuurlijst

 • Adriaans, T., De Haeck, A. en Lomaert, L. 2010. Advies met betrekking tot massale insectensterfte onder zilverlinde Tilia tomentosa en de geschiktheid van deze uitheemse soort als laanboom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel, INBO, 8 p.
 • Agentschap voor Natuur en Bos. 2008. Technisch Vademecum Bomen - Harmonisch Park- en Groenbeheer. Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos. 416 p.
 • AgroForesTree Database. www.worldagroforestrycentre.org/resources/databases/agroforestree
 • Alkemade, J. 2002. De teelt van Betula nigra. De Boomkwekerij 33: p 20 - 21.
 • AlterIAS - Alternatieven voor invasieve planten. www.alterias.be
 • Atsma, J en in 't Velt, Y. 1999. Stadsbomen Vademecum 2 - Groeiplaats en aanplant. Arnhem, IPC Groene Ruimte. 529 p.
 • Baklanov, A. et al. 2007. Elevated birch pollen episodes in Denmark: contributions from remote sources. Aerobiologia 23: p 171 - 179.
 • Bastiaens, J en Deforce, K. 2007. The holocene history of taxus baccata (yew) in Belium and neighbouring regions. Belg.J.Bot. 140(2): p 222-237.
 • Bean, W.J. 1976. Trees and shrubs hardy in the British Isles - Eight edition revised. London, John Murray. 4026 p.
 • Belgian Forum on Invasive Species. http://ias.biodiversity.be/
 • Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2004. Van den Berk over Bomen. Sint-Oedenrode, Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 880 p.
 • Boomkwekerij Udenhout. 2005. Bomenboek. Udenhout, Boomkwekerij Udenhout. 232 p.
 • e-Floras. http://www.efloras.org/
 • Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://www.emplantbase.org
 • European forest genetic resources programme. www.euforgen.org
 • Fraxigen. 2005. Ash species in Europe: biological characteristics and practical guidelines for sustainable use. Oxford Forestry Institute, University of Oxford, UK. 128 pp.
 • Hillier Nurseries. 2007. The Hillier manual of Trees & Shrubs. Newton Abbot, David & Charles. 512 p.
 • Hoffman, M.H.A. 2005. Naamlijst van houtige gewassen. Boskoop, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. 871 p.
 • Hu, S. 1979. Ailanthus altissima. Arnoldia 39(2): p 29–50.
 • Imkerpedia. www.imkerpedia.nl
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. http://www.inbo.be
 • Janssen, J.J.C. 2006. Stadsbomen Vademecum 4 - Boomsoorten en gebruikswaarde. Arnhem, IPC Groene Ruimte. 423 p.
 • Kroon, H. en van Prooijen, G. 2007. Stadsbomen Vademecum 3c - Ziekten en aantastingen. Arnhem, IPC Groene Ruimte. 384 p.
 • Lack, W. 2000. Lilac and Horse Chestnut: discovery and rediscovery. Curtis's Botanical Magazine 17(2): p 109-137.
 • Maes, B. (red.) 2006. Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam, Boom. 376 p.
 • Mong, C. en Vetaas, O. 2006. Establishment of Pinus wallichiana on a Himalayan Glacier Foreland: Stochastic Distribution or Safe Sites? Arctic, Antarctic, and Alpine Research, Vol. 38, No. 4, pp. 584–592.
 • Olden, E. en Nybom, N. 1968. On the origin of Prunus cerasus L. Hereditas, Volume 59, Issue 2-3, p. 189 – 524.
 • Rajasekaran, A. en Singh, J. 2009. Ethnobotany of Indian horse chestnut (Aesculus indica) in Mandi district, Himachal Pradesh. Indian Journal of Traditional Knowledge 8(2): p 185-286.
 • Sauren, P. 2013. Doet herkomst ertoe? Droogteresistentie van verschillende Douglassparherkomsten. Bosrevue 43: p2 - 5.
 • Soortenbank. http://www.soortenbank.nl
 • USGS - Digital Representations of Tree Species Range Maps from "Atlas of United States Trees" by Elbert L. Little, Jr. (and other publications). http://esp.cr.usgs.gov/data/atlas/little/
 • Van der Meijden. 2005. Heukels' Flora van Nederland. Groningen, Noordhoff Uitgevers. 685 p.
 • Van der Sluis, B., Schalk, G. en Hiemstra, J. CROW legt onverenigbaarheid laanbomen in lijst vast. Boomzorg (onbekende editie): p. 61 - 65
 • Wageningen UR. 1997. Dryade [cd-rom]. Wageningen, Wageningen UR.
 • WANG, Y. et al. 2003. Eucommia (Eucommiaceae), a potential biothermometer for the reconstruction of paleoenvironments. American Journal of Botany 90(1): 1–7
 • Wiselius, S.I. 2001. Hout Vademecum. Den Haag, te Hagen Stam Uitgevers. 430 p.